J.LASSALLE, BLANC DE BLANCS CHAMPAGNE, 2011

215,00

Šampanjac blijedožute boje s prekrasnim zlatnim naglascima. Fini šampanjac nevjerojatnog balansa pokazuje zaokružen i glatki okus s nježnim voćnim notama. Šampanjac ima ugodan i dugi okus. Bogata aroma vina najprije je otkrila tonove svježeg bijelog voća – kruške, jabuke, dunje, a potom zamijenila jarkim voćnim notama s dominantnom notom narančine kore.

 

Champagne pale yellow with beautiful golden highlights. Fine champagne with amazing balance shows a rounded and smooth taste with delicate fruit notes. Champagne has a pleasant and long aftertaste. The rich aroma of the wine first disclosed tones of fresh white fruit – pear, apple, quince, and then replaced with bright fruity notes with a dominant note of orange peel.

 

Na zalihi

Ukoliko na zalihama nema dovoljna količina za Vašu narudžbu, slobodno nas kontaktirajte putem mail-a:  info@svijet-vina.hr

SKU: 94493 Kategorija:
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Povijesna pokrajina Champagne nalazi se na sjeveroistoku Francuske te je jedna od najpoznatijih svjetskih regija u kojoj se proizvode prirodna pjenušava vina. Naziv Champagne ekskluzivan je samo za proizvođače iz te regije, a sustav zaštite geografskog podrijetla jedan je od najstarijih u Europi (Appellation d′origine contrôlée – AOC). Površine koje obuhvaća pokrajina Champagne za proizvodnju šampanjca određene su 1927. prema AOC, one iznose 34 000 hektara. Na području Champagne sveukupno se nalazi oko 16 000 vinara s 278 000 vinograda.

Pokrajina je podijeljena na 5 okruga za proizvodnju vina: Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims i Vallée de la Marne. Najzastupljenije sorte su Pinot noir, Pinot Meunier i Chardonnay. Najpoznatiji šampanjski cuvée radi se upravo iz ovog grožđa, Blanc de blancs je šampanjac proizveden 100% iz grožđa Chardonnay-a, a Blanc de noirs je šampanjac proizveden od Pinot noir-a, Pinot meunier-a ili kupaže istih.

Povijest šampanjaca započinje s benediktancem Pierre Perignonom koji je u opatiji Hautvillers kraj Epernaya otkrio drugu fermenaciju. Pierre Perignon, pionir proizvodnje šampanjaca, najviše je poznat po pomnom biranju baznih vina te pravljenju prvih „blendova“ za šampanjce. Revolucija u proizvodnji šampanjaca dogodila se u Limouxu, provođenjem druge fermentacije u boci.

Boce šampanjca kada se napune u vinarijama odlaze na odležavanje u rudnike krede ispod vinarija, dugi i po nekoliko kilometara, neki se nalaze čak 40 metara ispod površine. Klima koju oni stvore puna je vlage i savršene temperature za odležavanje vina te stvaranje bukea šampanjaca.

 

The historic province of Champagne is located in the northeast of France and is one of the world’s most famous regions where natural sparkling wines are produced. The name Champagne is exclusive only to producers from that region, and the system of protection of geographical origin is one of the oldest in Europe (Appellation d′origine contrôlée – AOC). The areas covered by the province of Champagne for the production of champagne were determined in 1927 according to the AOC, they amount to 34,000 hectares. In the Champagne area, there are a total of about 16,000 winemakers with 278,000 vineyards.

The province is divided into 5 wine-producing districts: Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims and Vallée de la Marne. The most common varieties are Pinot Noir, Pinot Meunier and Chardonnay. The most famous champagne cuvée is made from this grape, Blanc de blancs is a champagne produced 100% from Chardonnay grapes, and Blanc de noirs is a champagne produced from Pinot noir, Pinot meunier or a blend of the same.

The history of champagne begins with the Benedictine Pierre Perignon, who discovered another fermentation in the abbey of Hautvillers near Epernay. Pierre Perignon, a pioneer of champagne production, is best known for carefully choosing base wines and making the first “blends” for champagne. A revolution in champagne production took place in Limoux, by conducting a second fermentation in the bottle.

When the bottles of champagne are filled in the wineries, they go to age in the chalk mines under the wineries, several kilometers long, some of which are as much as 40 meters below the surface. The climate they create is full of humidity and the perfect temperature for aging wine and creating a bouquet of champagne.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Jules Lassalle osnovao je ovu obiteljsku kuću Champagne 1942. u selu Chigny-Les-Roses na Montagne de Reims. Majstor svog zanata, uspostavio je prepoznatljiv stil elegantnih, čvrsto povezanih vina s određenom obilnošću . Kada je preminuo 1982., njegova supruga Olga i njihova kći Chantal Decelle-Lassalle ušle su i preuzele imanje, podržavajući Julesove visoke standarde i progresivno gurajući domenu na sljedeću razinu. 2006. Chantalina kći, Angéline Templier, pridružila se imanju kao vinarica. Njihova dvadesetosmogodišnja tradicija “une femme, un esprit, un style”(jedna žena, jedan duh, jedan stil) danas vrijedi više nego ikad. U 1970-ima, Kermit je bio prvi koji je počeo uvoziti zanatski, uzgajivački šampanjac, a Lassalles su bili u portfelju KLWM-a dulje od ikoga. Danas smo ponosni što se veza nastavila u trećoj generaciji obitelji Lassalle. Champagne J. Lassalle radi sa sve tri sorte ovlaštene u regiji (Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Meunier) na šesnaest hektara vinograda, a sve su vrhunske sorte.Ove čvrste, vrijedne žene nastavljaju slijediti metode vinifikacije koje je Jules uspostavio četrdesetih godina: koriste istu drvenu prešu za košare koju je on postavio u vinariji prije više od pedeset godina, prešajući i vinificirajući pojedine parcele odvojeno. To je jedan od rijetkih šampanjca kojem je dopušteno da završi svoju malolaktičku fermentaciju, baš kao i veliki bijeli s Côte d’Or, a svi cuvéei odležaju jednom u boci – čak i nevintage cuvée, koji su minimalno od pet godina. To rezultira zadivljujućom složenošću i dubinom od početka njihovog asortimana do luksuznih cuvéesa. Ne propustite njihov Blanc de Blancs , koji se dobiva jedinstveno iz vrhunskog cru Chardonnaya uzgojenog na Montagne de Reims. Radi se o klasičnom vin de terroirkoji lijepo stari.

 

Jules Lassalle established this family-owned Champagne house in 1942 in the village of Chigny-Les-Roses on the Montagne de Reims. A master of his craft, he established a signature style of elegant, tightly knit wines with a certain ampleur. When he passed away in 1982 his wife, Olga, and their daughter, Chantal Decelle-Lassalle, stepped in and took over the estate, upholding Jules’ high standards and progressively pushing the domaine to the next level. In 2006 Chantal’s daughter, Angéline Templier, joined the estate as winemaker. Their twenty-eight-year tradition of “une femme, un esprit, un style” (one woman, one spirit, one style) holds true today more than ever. In the 1970s, Kermit was the first to begin importing artisanal, grower Champagne, and the Lassalles have been in the KLWM portfolio longer than anyone. Today, we are proud that the relationship has continued into the third generation of the Lassalle family. Champagne J. Lassalle works with all three varietals authorized in the region (Chardonnay, Pinot Noir, and Pinot Meunier) on sixteen hectares of vineyards, all of them premier cru. These tough, hardworking women continue to follow the vinification methods established by Jules in the forties: they use the same wooden basket press he installed in the winery over fifty years ago, pressing and vinifying the individual plots separately. It is one of the rare Champagnes that has been allowed to finish its malolactic fermentation, just like the great whites from the Côte d’Or, and all cuvées are aged extensively once in bottle—even the non-vintage cuvées, which are a minimum of five years old. This results in an astonishing complexity and depth from the beginning of their range up to the luxury cuvées. Don’t miss their Blanc de Blancs, sourced uniquely from premier cru Chardonnay grown on the Montagne de Reims. It is a classic vin de terroir that ages beautifully.