BILLECART-SALMON, CUVEE 200 EXTRA BRUT

Od: 45.000,00kn

Sa svojim osjetljivim cvjetnim mirisima, svježim notama jabuke koje ljeti podsjećaju na voćnjak i velikodušnim aromama osušenog voća, nudi opojnu aromatičnu snagu vina koje sjaji notama citrusa.

With its delicate floral aromas, fresh notes of apple reminiscent of an orchard in summer and generous aromas of dried fruit, it offers the intoxicating aromatic power of a wine that shines with citrus notes.

Očisti
Opis

Šampanjac koji nije tradicionalan, ali koji ostaje vjeran stilu potpisa kuće. Billecart-Salmon Cuvée 200 ovjekovječuje 4 izuzetne berbe grožđa (2000, 2003, 2008, 2012) spajanjem najboljih plodova svake od njih. Pjenušava i nježna blijedo zlatna boja Billecart-Salmon Cuvée 200 dodatno je ukrašena svjetlucavim žutim naglascima. Aromatični buket pokazuje profinjenu složenost koja dolazi s vremenom. Sa svojim osjetljivim cvjetnim mirisima, svježim notama jabuke koje ljeti podsjećaju na voćnjak i velikodušnim aromama osušenog voća, nudi opojnu aromatičnu snagu vina koje sjaji notama citrusa.

Champagne that is not traditional but that stays true to the signature style of the house. The Billecart-Salmon Cuvée 200 perpetuates 4 exceptional grape harvests (2000, 2003, 2008, 2012) by combining the best fruits of each. The sparkling and delicate pale gold color of the Billecart-Salmon Cuvée 200 is further adorned with shimmering yellow accents. The aromatic bouquet shows the refined complexity that comes with time. With its delicate floral aromas, fresh notes of apple reminiscent of an orchard in summer and generous aromas of dried fruit, it offers the intoxicating aromatic power of a wine that shines with citrus notes.

REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Povijesna pokrajina Champagne nalazi se na sjeveroistoku Francuske te je jedna od najpoznatijih svjetskih regija u kojoj se proizvode prirodna pjenušava vina. Naziv Champagne ekskluzivan je samo za proizvođače iz te regije, a sustav zaštite geografskog podrijetla jedan je od najstarijih u Europi (Appellation d′origine contrôlée – AOC).

Zbog bajkovitih brežuljaka i vinskih podruma koje se nalaze u pokrajini Champagne UNESCO je 2015. godine uvrstio na popis svjetske baštine. Mjesto nastanka šampanjca iz 17. st. i mjesta rane industrijalizacije iz 19. st. Hautvilliers, Aÿ i Mareuil-sur-Aÿ, Saint-Nicaise Hill u Reimsu, i Avenue de Champagne i Fort Chabrol u Epernayu stavljeni su pod zaštitu.

Površine koje obuhvaća pokrajina Champagne za proizvodnju šampanjca određene su 1927. prema AOC, one iznose 34 000 hektara. Na području Champagne sveukupno se nalazi oko 16 000 vinara s 278 000 vinograda. Pokrajina je podijeljena na 5 okruga za proizvodnju vina: Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims i Vallée de la Marne.  Najzastupljenije sorte su Pinot noir (Aube i Montagne de Reims), Pinot Meunier (Vallée de la Marne) i Chardonnay (Côte des Blancs).  Najpoznatiji šampanjski cuvée radi se upravo iz ovog grožđa, Blanc de blancs je šampanjac proizveden 100% iz grožđa Chardonnay-a, a Blanc de noirs je šampanjac proizveden od Pinot noir-a, Pinot meunier-a ili kupaže istih.

Klima pokrajine Champagne umjereno je blaga, s prosječnom godišnjom temperaturom od 10°C  tako i umjerenim padalinama. Zajedno s povijesnim razvojem i krajolikom stvoreni su jedinstveni uvijeti  vinogradarskog tla odnosno terroir-a koji je omogućio nastanak šampanjaca.

Povijest šampanjaca započinje s benediktancem Pierre Perignonom koji je u opatiji Hautvillers kraj Epernaya otkrio drugu fermenaciju. Pierre Perignon, pionir proizvodnje šampanjaca, najviše je poznat po pomnom biranju baznih vina te pravljenju prvih „blendova“ za šampanjce. Zbog hladne klime koju ima Champagne zimi prvotna fermentacija nije se provela do kraja. Stoga je preostali šećer u vinu na proljeće probudio kvasce koji su nastavili svoj rad, odnosno započela je druga fermentacija. Kako se vino čuvalo u drvenim bačvama koje propuštaju zrak druga fermentacija malo se osjećala u vinu, prvim šampanjcima. Revolucija u proizvodnji šampanjaca dogodila se u Limouxu, provođenjem druge fermentacije u boci.

Šampanjska kuća Gosset osnovana je 1584. godine kao vinarija za mirna vina, kasnije se specijalizirala za pjenušce pa je stoga to čini najstarijom šampanjskom kućom u regiji Champagne koja je još uvijek u proizvodnji. Njih su slijedile ostale šampanjske kuće koje su se redom osnivale Ruinart (1729.), Chanoine Feres (1730.) Taittinger (1734.), Moet et Chandon (1743.) te Veuve Clicquot (1772.), one su i danas jedne od najvećih i najpoznatijih šampanjskih kuća pokrajine Champagne.

Boce šampanjca kada se napune u vinarijama odlaze na odležavanje u rudnike krede ispod vinarija, dugi i po nekoliko kilometara, neki se nalaze čak 40 metara ispod površine.  Klima koju oni stvore puna je vlage i savršene temperature za odležavanje vina te stvaranje bukea šampanjaca.

The historic province of Champagne is located in the northeast of France and is one of the world’s most famous regions where natural sparkling wines are produced. The name Champagne is exclusive only to producers from that region, and the system of protection of geographical origin is one of the oldest in Europe (Appellation d′origine contrôlée – AOC). Due to the fairytale hills and wine cellars located in the province of Champagne, in 2015, UNESCO included it on the World Heritage List. The site of 17th-century champagne and early 19th-century industrialization sites of Hautvilliers, Aÿ and Mareuil-sur-Aÿ, Saint-Nicaise Hill in Reims, and Avenue de Champagne and Fort Chabrol in Epernay were placed under protection. The areas covered by the province of Champagne for the production of champagne were determined in 1927 according to the AOC, they amount to 34,000 hectares. In the Champagne area, there are a total of about 16,000 winemakers with 278,000 vineyards. The province is divided into 5 wine-producing districts: Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims and Vallée de la Marne. The most common varieties are Pinot noir (Aube and Montagne de Reims), Pinot Meunier (Vallée de la Marne) and Chardonnay (Côte des Blancs). The most famous champagne cuvée is made from this grape, Blanc de blancs is champagne produced 100% from Chardonnay grapes, and Blanc de noirs is champagne made from Pinot noir, Pinot meunier or a blend of the same. The climate of the province of Champagne is moderately mild, with an average annual temperature of 10 ° C and moderate rainfall. Together with the historical development and the landscape, unique conditions were created for the vineyard soil or terroir, which enabled the creation of champagne. The history of champagne begins with the Benedictine Pierre Perignon who discovered another fermentation in the abbey of Hautvillers near Epernay. Pierre Perignon, a pioneer in champagne production, is best known for carefully choosing base wines and making the first “blends” for champagne. Due to the cold climate of Champagne in winter, the initial fermentation was not completed. Therefore, the remaining sugar in the wine in the spring woke up the yeasts that continued their work, that is, the second fermentation began. As the wine was stored in air-permeable wooden barrels the second fermentation was little felt in the wine, the first champagnes. A revolution in champagne production took place in Limoux, by conducting a second fermentation in the bottle. The Gosset champagne house was founded in 1584 as a winery for still wines, later specializing in sparkling wine and therefore makes it the oldest champagne house in the Champagne region that is still in production. They were followed by other champagne houses founded by Ruinart (1729), Chanoine Feres (1730) Taittinger (1734), Moet et Chandon (1743) and Veuve Clicquot (1772), they are still one of the largest and most famous champagne houses of the province of Champagne. When the bottles of champagne are filled in the wineries, they go to age in the chalk mines below the wineries, several kilometers long, some of which are as much as 40 meters below the surface. The climate they create is full of humidity and the perfect temperature for aging wine and creating a bouquet of champagne.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Nicolas François Billecart i Elisabeth Salmon započeli su davne 1818. godine priču šampanjske kuće Billecart-Salmon. Njihova nepromjenjiva zakletva „Dajte prioritet kvaliteti, težite izvrsnosti.“ ostala je ista kroz dvostoljetnu obiteljsku tradiciju proizvodnje vrhunskih pjenušaca.

Velika i dugogodišnja tradicija proizvodnje potiče šampanjsku kuću Billecart-Salmon na balansiranje između visoke kvalitete i potražnje, te njihove velike ljubavi prema šampanjcima koji kriju određenu količinu misterija u sebi.

Danas, sa znanjem i tajnama koje se prenose već šest generacija, na čelu šampanjske kuće Billecart-Salmon je François Roland-Billecart.

Šampanjska kuća Billecart-Salmon posjeduje 50 hektra svojih vinograda, a surađuje s najboljim vinogradarima u Champagne regiji, od kojih nabavlja grožđe s još 170 hektara. Poseban je naglasak kod odabira grožđa na njegovu kvalitetu te položaj uzgoja.

U proizvodnji, šampanjska kuća Billecart-Salmon uvijek je koristila najmoderniju i inovativnu tehnologiju te neprekidno teži poboljšanju iste. Prilikom stvaranja šampanjca koriste se samo najbolje od Chardonnay-a, Pinot Noir-a i Pinot Meunier-a s položaja Côte des Blancs do Reims Mountain, te desne obale rijeke Marne. Odležavanje u prostranim podrumima 17. i 19. stoljeća dodatno pridonosi visokoj kvaliteti šampanjaca. 2006. godine u čast brata Elisabeth Salmon šampanjska kuća Billecart-Salmon napravila je bokal za šampanjac koji mu omogućava da se nježno otvori te da se njegove arome pokažu u pravom svjetlu.

Nicolas François Billecart and Elisabeth Salmon began the story of the champagne house Billecart-Salmon back in 1818. Their unchanging oath “Give priority to quality, strive for excellence.” Has remained the same through a two-century family tradition of producing premium sparkling wines. The great and long tradition of production encourages the champagne house Billecart-Salmon to balance between high quality and demand, and their great love for champagnes that hide a certain amount of mystery in themselves. Today, with the knowledge and secrets passed down for six generations, the head of the Billecart-Salmon champagne house is François Roland-Billecart. The Billecart-Salmon champagne house owns 50 hectares of its vineyards and collaborates with the best winegrowers in the Champagne region, from whom it procures grapes from another 170 hectares. Special emphasis in the selection of grapes is on its quality and position of cultivation. In production, the champagne house Billecart-Salmon has always used the most modern and innovative technology and is constantly striving to improve it. When creating champagne, only the best of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier from the Côte des Blancs to Reims Mountain and the right bank of the Marne are used. Aging in the spacious cellars of the 17th and 19th centuries further contributes to the high quality of champagne. In 2006, in honor of his brother Elisabeth Salmon, the Billecart-Salmon champagne house made a champagne jug that allows it to open gently and show its aromas in the right light.