OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB STRANICI www.vina-acrobat.hr

Internet stranica www.vina-acrobat.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.vina-acrobat.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.vina-acrobat.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

1. OPĆE ODREDBE

Svi podaci na Internet stranici www.vina-acrobat.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača ili ih dobiti na zahtjev.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.vina-acrobat.hr i online kupnje.

Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.vina-acrobat.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.acrobat-vina.hr u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

1.1 Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj – trgovačko društvo Svijet vina  d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 62759554755, Prisavlje 2, 10000 Zagreb, Hrvatska , upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080935982

www.vina-acrobat.hr – Internet stranica u vlasništvu trgovačkog društva Acrobat D&M d.o.o

Kupac – osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.vina-acrobat.hr;

Posjetitelj Internet stranice – osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.vina-acrobat.hr, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici – Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje www.acrobat-vina.hr  – pristup stranici www.vina-acrobat.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i/ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.vina-acrobat.hr ;

Maloprodajna cijena – cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda – ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na www.vina-acrobat.hr , a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :

 • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način,
 • sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima,
 • informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju,
 • informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
 • Podaci o Prodavatelju.

Usluga – usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovina u Republici Hrvatskoj i drugim državama

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske te na područjima drugih država u koje Prodavatelj vrši dostavu kupljenih Proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo promjene područja na koja vrši dostavu.

1.5. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.vina-acrobat.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.vina-acrobat.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti Internet stranicu Prodavatelja( u vlasništvu društva Acrobata D&M d.o.o ) na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima,
 • unositi na Internet stranicu Prodavatelja ( u vlasništvu Acrobat D&M d.o.o)  ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja ( u vlasništvu Acrobat D&M d.o.o) .
2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika Internet stranice Acrobat D&M d.o.o ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili vlasniku web stranice Acrobat D&M d.o.o

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Vlasnik Internet stranice, Acrobat D&M d.o.o izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnici www.vina-acrobat.hr mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli vlasnik Internet stranice ( Acrobat D&M d.o.o), sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Acrobat D&M d.o.o zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojih drugih materijala na www.vina-acrobat.hr Kupci daju vlasniku Internet stranice- Acrobat D&M d.o.o neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Korisnici ujedno daju Acrobat D&M d.o.o i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje su naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na www.vina-acrobat.hr Korisnici potvrđuju i jamče da:

 • su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
 • su sadržaji istiniti;
 • korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
 • će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Prodavatelju, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.

Vlasnik Intranet stranice (Acrobat D&M d.o.o)  zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje, te ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta.

Fotografije proizvoda prikazane na www.vina-acrobat.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo vlasnika Internet stranice  nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka vlasnika Internet stranice ( Acrobat D&M d.o.o).

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Internet stranici, isključivo je vlasništvo Acrobat D&M d.o.o i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Acrobat D&M d.o.o zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.vina-acrobat.hr vlasništvo je Acrobat D&M d.o.o ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.vina-acrobat.hr ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Acrobat D&M d.o.o  (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole . Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Acrobat D&M d.o.o bez izravne pisane dozvole Acrobat D&M d.o.o.

Acrobat D&M d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na www.vina-acrobat.hr, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Acrobat D&M d.o.o, te također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.vina-acrobat.hr. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.vina-acrobat.hr .

2.3. Odricanje od odgovornosti
2.3.1. Korištenje

Acrobat D&M d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2. Uređaji

Acrobat D&M d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.vina-acrobat.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.vina-acrobat.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

2.3.3. Oglašavanje

Dio stranica www.vina-acrobat.hr može biti predviđen za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Vlasnik Intranet stranice ( Acrobat D&M d.o.o) nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Vlasnik Internet stranice ( Acrobat D&M d.o.o)  je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.vina-acrobat.hr, pod uvjetom javne objave na www.vina-acrobat.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa vlasnika Internet stranice ( Acrobat D&M d.o.o)  bilo kakve odgovornosti.

2.5. Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.vina-acrobat.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.vina-acrobat.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.8. Prijave povrede zaštite i prava

Vlasnik Internet stranice ( Acrobat D&M d.o.o)  poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

3. ONLINE KUPOVINA
3.1. Registracija

Ukoliko Prodavatelj ne omogući kupnju bez registracije Korisnika, prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici www.vina-acrobat.hr. Korisnik Internet stranice www.vina-acrobat.hr. dužan je, u tom slučaju, registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete,
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka,
 • da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

3.2. Informiranje Korisnika

Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.vina-acrobat.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od četrnaest (14) dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

3.3. Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti,
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte,
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa,
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka,
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed,
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi,
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca,
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima to pravo postoji,
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-a, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način,
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-a nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ZZP-a, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. istog zakona,
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-a, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ZZP-a, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora,
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke,
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu,
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga ZZP-a,
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje,
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji,
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja,
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati,
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca.

3.5. Proces online kupovine

Kupovina

Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati proizvode. Iz predočenih proizvoda Korisnik vrši odabir. Nakon odabira proizvoda, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Košarica

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice www.vina-acrobat.hr. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Odaberi adresu dostave“ kako bi nastavio proces kupovine.

Podaci o kupcu

U prvom koraku procesa kupovine (Podaci o kupcu), Korisnik unosi podatke koji se odnose na e-mail adresu kupca i adresu dostave kupljenih proizvoda. Istovremeno,Korisnik unosi vlastitu adresu i adresu dostave ukoliko se razlikuje od vlastite adrese. Korisniku je cijelo vrijeme vidljiv sadržaj košarice i ukupan trošak kupovine, uključujući i trošak dostave.

Plaćanje

U sljedećem koraku procesa kupovine  Korisnik odabire način plaćanja.

Osiguran je širok spektar online plaćanja. Mogućnosti plaćanja se mogu proširivati u budućnosti, a u ovom trenutku dostupni su sljedeći oblici plaćanja:

 • uplatom na transakcijski račun;
 • plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem)
 • online naplata kreditnim karticama – vrši se putem sustava HT Pay Way

AMEX- jednokratno i na rate

MASTERCARD- jednokratno

VISA I MAESTRO -jednokratno

DINERS- jednokratno i na rate[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

Odabirom „NARUČITE“, Korisnik potvrđuje točnost svih unesenih podataka te zaključuje narudžbu, odnosno u svakom slučaju zasniva kupoprodajni ugovor bez obzira na odabrani način plaćanja.

Korisniku je i dalje vidljiv sadržaj košarice te ukupan trošak odabranih proizvoda i troška dostave.

Ovaj se korak smatra predugovornom obavijesti sukladno ZZP-u.  Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „Nazad“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih.

Potvrda

U posljednjem, četvrtkom koraku procesa kupovine (Potvrda) ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Hvala, Vaša narudžba je zaprimljena!“. Na e-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi i plaćanju.

3.6. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

4. CIJENE PROIZVODA
4.1. Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

4.3. Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4.akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

4.6. Izjava o konverziji 

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA
5.1. Odabir načina plaćanja

Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe.

5.1.1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je robu dužan platiti tek prilikom preuzimanja iste. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

5.2. Izvršenje plaćanja

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe, potpune i uspješne uplate na transakcijski račun Prodavatelja ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

5.3. Račun

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

6. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail info@svijet-vina.hr ili pisanim putem na adresu: Svijet Vina d.o.o, Prisavlje 2, 10000 Zagreb, s naznakom Reklamacija.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

·isporuka robe koja nije naručena

·isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

·isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom  u cijelosti snosi Prodavatelj.

7.1. Dostava u RH i ostale države

Putem www.vina-acrobat.hr moguće je izvršiti kupnju proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske te drugih država koje podržava Prodavatelj što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na tim područjima.

Korištenjem www.vina-acrobat.hr Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.vina-acrobat.hr nije pročitao Uvjete kupnje.

7.2. Izvršavanje dostave

Dostavu radi Prodavatelj (putem svojih djelatnika) na području Zagreba ili putem kurirske službe DPD na cijelom području čitave Republike Hrvatske. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese. Rok isporuke u RH  je najviše sedam radnih dana po primitku uplate, a u većini slučajeva između 1-3 radna dana. Cijena dostave iznosi 45,00 kuna (pdv uključen). Za iznose veće od 750kn dostava je besplatna. Dostava se vrši radnim danom najkasnije do 16 sati, a za područje grada Zagreba moguće su dostave i subotom do 13 sati.

7.3. Isporuka kupcu

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

7.4. Cijene dostave

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

Cijena dostave uključena je u cijenu Proizvoda ukoliko se radi o iznosu narudžbe koju Prodavatelj uvjetuje na svojim stranicama Internet trgovine. Ukoliko se dostava plaća, cijena dostave će jasno biti iskazana uz cijenu proizvoda.

7.5. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

·      provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

·      obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

7.6. Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.7. Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

7.8. Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

8. RASPRODANI ARTIKLI
8.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE
9.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

9.2. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

9.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

9.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

9.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica Prodavatelja www.vina-acrobat.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.