STEFANO ACCORDINI, AMARONE DELLA VALPOLICELLA ACINATICO

421,00kn

Vino je tamno rubin crvene boje sa aromama višnje, zrelog šumskog voća, kave, čokolade, kože i začina te naznake vanilije. Na nepcu se osjete tople note crvenog bobičastog voća, sušenog voća, grožđica i šljiva pomiješane s laganom svježinom i mekanim taninima. Završetak je aromatičan, dug i mekan.

The wine is dark ruby ​​red with aromas of cherries, ripe forest fruits, coffee, chocolate, leather and spices and hints of vanilla. Warm notes of red berries, dried fruits, raisins and plums mixed with light freshness and soft tannins can be felt on the palate. The finish is aromatic, long and soft.

Na zalihi

Preuzmi pdf
SKU: 10145 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Veneto je jedna od 20 talijanskih regija,smještena u najsjevernijem dijelu Italuje, glavni grad regije je Venecija. Regija je nekada bila dio Mletačke republike.

Regija Veneto ima najrazvijeniji turizam od svih regija u Italiji kroz koji prezentira svoju kulturnu i povjesnu baštinu Mletačke republike. Bogatstvo arhitekture i kulture dokaz je koliko je nekada Venecija imala utjecaja u ovom dijelu Europe. Danas se ekonomija regije bazira na industriji, modi te turizmu. Iako važnost pojoprivrede opada u regiji ona je veoma važna za regiju te je jedna od najproduktivnijih u Italiji.

Regija Veneto ima izuzetne krajolike koji se protežu od Dolomita do istočnih obala jezera Garda i Peschiera del Garda, rijeke Po i njezine delte, Venecijanske lagune te dugih pješčanih plaža tipa Jesolo, Bibione, Cavallinoi Caorle.

Veneto je i domovina mnogih poznatih talijanskih vina, a najpoznatija su Saove, Breganze Bianco, Prosecco, Bardolino i Amarone della Valpolicella. Također se proizvode i pjenušava vina (spumante) te grappa (rakija od grožđa). Veneto proizvodi najviše DOC boca vina od svih ostalig regija u Italiji. Amarone della Valpolicella proizvodi se od visoko kvalitetnog grožđa uzgojenog na brdima kod Verone te spada u jedne od najskupljih crnih vina svijeta.

Regija je zaštićena od ekstremnih klimatskih uvijeta Alpa, podnožja brda Veneta imaju hladniju klimu koja je pogodna za uzgoj sorata grožđa poput Garganega (glavna sorta za Saove vino). Dok toplija klima bliže Jadranskome more s dolinama rijeka i jezera su pogodna za sorte Valpolicella, Amarone i Bardolino od kojih ce proizvodi crno vino. Blizu Venecijanske lagune, između brda Treviso, rijeke Piave i Jadranskog mora proizvodi se slavan Prosecco (od sorte grožđa Glera).

U središnjem dijelu Veneta gdje prevladava mediteranska mikroklima kod Colli Euganei, brda blizu Padove, poznata je po proizvodnji pjenušavog desertnog vina, Moscato fior d’arancio. Breganze je područje poznato po proizvodnji desertnog vina Torcolato od grožđa Vespaiolo.

Proizvođači grožđa i vinari regije Veneto koriste moderne metode i sisteme uzgoja kako u vinogradu tako i u podrumu. Iako su najpoznatija vina regije bazirana na domaćim sortama grožđa poput Glera (Prosecco) i Verduzzo, visoka potražnja za Veneto vinima potakla je proizvođače da eksperimentiraju sa sortama Cabernet, Chardonnay i Pinot. Veneto ima preko 90 000 hektrara posađenih vinograda od kojih je 35 400 hektara pod DOC-om. Bijelo vino zauzima 55% proizvodnje vina u regiji.

Jedna od najpoznatijih agronomskih fakulteta za vinogradarstvo i vinarstvo nalazi se upravo u regiji Veneto u mjestu Conegliano, a također najpoznatiji vinski sajam Italije (VinItaly) održava se svakog proljeća u Veroni

Veneto is one of the 20 Italian regions, located in the northernmost part of Italy, the capital of the region is Venice. The region was once part of the Venetian Republic. The Veneto region has the most developed tourism of all the regions in Italy through which it presents its cultural and historical heritage of the Venetian Republic. The richness of architecture and culture is proof of how much Venice once had an influence in this part of Europe. Today, the region’s economy is based on industry, fashion and tourism. Although the importance of agriculture is declining in the region, it is very important for the region and is one of the most productive in Italy. The Veneto region has exceptional landscapes that stretch from the Dolomites to the eastern shores of Lakes Garda and Peschiera del Garda, the Po River and its deltas, the Venetian Lagoon and long sandy beaches such as Jesolo, Bibione, Cavallinoi Caorle. Veneto is also home to many famous Italian wines, the most famous being Saove, Breganze Bianco, Prosecco, Bardolino and Amarone della Valpolicella. Sparkling wines (spumante) and grappa (grape brandy) are also produced. Veneto produces the most DOC bottles of wine of all other regions in Italy. Amarone della Valpolicella is produced from high quality grapes grown in the hills near Verona and is one of the most expensive red wines in the world. The region is protected from the extreme climatic conditions of the Alps, the foothills of the Veneto hills have a colder climate that is suitable for growing grape varieties like Gargano (the main variety for Sao wine). While the warmer climate closer to the Adriatic Sea with the valleys of rivers and lakes are suitable for the varieties Valpolicella, Amarone and Bardolino from which they will produce red wine. Near the Venetian lagoon, between the hills of Treviso, the river Piave and the Adriatic Sea, the famous Prosecco (from the Glera grape variety) is produced. In the central part of Veneto, where the Mediterranean microclimate prevails near Colli Euganei, a hill near Padua, it is known for the production of sparkling dessert wine, Moscato fior d’arancio. Breganze is an area known for the production of Torcolato dessert wine from Vespaiolo grapes. Grape growers and winemakers of the Veneto region use modern methods and systems of cultivation both in the vineyard and in the cellar. Although the region’s most famous wines are based on domestic grape varieties such as Glera (Prosecco) and Verduzzo, the high demand for Veneto wines has prompted producers to experiment with Cabernet, Chardonnay and Pinot varieties. Veneto has over 90,000 hectares of planted vineyards of which 35,400 hectares are under DOC. White wine accounts for 55% of wine production in the region. One of the most famous agronomic faculties for viticulture and winemaking is located in the Veneto region in Conegliano, and also the most famous Italian wine fair (VinItaly) is held every spring in Verona

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Povijest vinarije Acordini obitelji počinje kada je Gaetano Accordini tijekom ranih godina dvadesetog stoljeća kupio 5 hektara zemlje u gradu Negar u Cà Bessole, uz pomoć njegove supruge Giuseppina Bertani. Stefano, njegov sin, proizvodio je vino Valpolicella za lokalno tržište, te vodio vinariju do 1970. godine. Tada je na Božić 1956. rođen Tiziano, a Daniele u rujnu 1962. godine.

U tim godinama niski urodi grožđa učinili su proizvodnjom dobrog vina jako teškim; ali to nije zaustavilo njihovu strast. Zahvaljujući diplomi enologije, Daniele je sa snagom i odlučnošću poduzela mjere k putu kvalitete, počevši od vinograda smještenih u Negraru s novim instalacijama Corvine, Corvinonea, Rondinella i Molinara; zatim su povećali kvalitetu prinosa po hektaru, uklonili stare bačve u podrumu i modernizirali postupke u vinifikaciji.

Prva boca Amarone Acinatico proizvedena je 1980. godine koristeći samo vinograde Negrar. Razvoj vinograda rastao je 1999. godine kupnjom 10 hektara u brdima Fumane, u selu Cavalo. 2008. godine započeli su izgradnju nove vinarije kako bi nove generacije obitelji mogle nastaviti vinarsku tradiciju.

The history of the Acordini family winery begins when Gaetano Accordini bought 5 hectares of land in the town of Negar in Cà Bessole during the early years of the twentieth century, with the help of his wife Giuseppina Bertani. Stefano, his son, produced Valpolicella wine for the local market, and ran the winery until 1970. Then, on Christmas Day 1956, Tiziano was born, and Daniele in September 1962. In those years low grape yields made the production of good wine very difficult; but that did not stop their passion. Thanks to her oenology degree, Daniele has taken measures to the path of quality with strength and determination, starting with the vineyards located in Negrar with new installations by Corvina, Corvinone, Rondinell and Molinar; then they increased the quality of yield per hectare, removed old barrels in the cellar and modernized vinification procedures. The first bottle of Amarone Acinatico was produced in 1980 using only Negrar vineyards. Vineyard development grew in 1999 with the purchase of 10 hectares in the hills of Fumana, in the village of Cavalo. In 2008, they began building a new winery so new generations of families could continue the winemaking tradition.