GAJA, DARMAGI 2018

2.855,00kn

Prekrasna crno-ljubičasta boja patlidžana-potpuna neprozirno. Nos vrlo bogat , izvrsne gustoće i koncentracije. Izuzetna snaga zrelog voća , umotanog u aromatične začine. Izvrsna ravnoteža, s taninima koji okreću na masivan osjećaj gorčine, gotovo potpuno obavijen razvojem okusa iz mekog nepca . Besprijekoran indeks ravnoteže, aromatičnog voća / drveta. Veličanstvo tanina.

 

Wonderful black-purple eggplant-total opacity. Nose very rich, with excellent density and concentration. Exceptional strength of ripe fruit, wrapped in aromatic spices. Excellent balance, with tannins that turn the massive feeling of bitterness, almost completely shrouded in the development of flavor from flowing soft palate available. Impeccable balance index aromatic balance of fruit / wood.  A tannic wine majesty.

Na zalihi

SKU: 93742 Kategorije: ,
Opis

Angelo Gaja zauvijek je promijenio svjetsku scenu o pijemontskim vinima kada je 1985. godine prvi put objavio ovo povijesno vino, proizvedeno od grožđa Cabernet Sauvignon posađenog u gradiću Barbaresco. Legenda kaže da je otac Angela Gaje,  kada je saznao da je njegov sin posadio Cabarnet Sauvignon u vinogradima koji su bili prije toga rezervirani samo za pijemontsko tradicionalno grožđe Nebbiolo, uskliknuo  “darmagi!” ( u prijevodu;  “Kakva sramota “).  Zbog svoga  poštovanja prema svima  prije njega, mlađi Gaja odlučio je ovo vino nazvati Darmagi,  u čast naslijeđu njegove obitelji, ali s pogledom prema budućnosti.

Angelo Gaja forever changed the world scene of Piedmontese wines when he first released this historic wine in 1985, made from Cabernet Sauvignon grapes planted in the small town of Barbaresco. Legend has it that Angela Gaia’s father, when he learned that his son had planted Cabarnet Sauvignon in vineyards previously reserved only for the Piedmontese traditional grape Nebbiolo, exclaimed “darmagi!” (in translation; “What a disgrace”). Because of his respect for and those all before him, the younger Gaia decided to call this wine Darmagi, in honor of his family’s heritage, but with a view to the future.

REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Sjeverozapadna regija u podnožju Alpa sa sjedištem u Torinu jedna je od najboljih za uzgoj vinove loze. Tamošnji stilovi variraju od najlakših bijelih vina, preko slatkih pjenušaca do gromovitih crnih vina duge trajnosti.

The north-western region at the foot of the Alps, based in Turin, is one of the best for growing vines. The styles there range from the lightest white wines, through sweet sparkling wines to thunderous red wines of long durability.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Gaja su talijanska obitelj vinara iz Piemonte (Piemonte), u sjevernoj Italiji, sa 158 godina tradicije proizvodnje vina. Piemonte proizvodi više Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG) vina od bilo koje druge talijanske vinske regije. Područje je uvelike poznato po svojim Barolo i Barbaresco vinima, gdje vina obitelji Gaja dolaze do izražaja. Jedna od mnogih stvari koje razlikuju obitelj Gaja od drugih vinogradarskih obitelji i koja ostaje kao dokaz kvalitete njihova vina, jest činjenica da kada berba ne zadovoljava svoje standarde, oni je prodaju, kao što su to učinili u Piemontu 2002. i Montalcinu 2002., 2003. i 2009. godine. Angelo Gaja je poznat po kupažiranju svojih DOCG Barbaresca i Barola s 5-15% Barbere kako bi se popravile kiseline vina. Angelo je prepoznat u Italiji po modernizaciji vinarske industrije sa gustom sadnjom, zelenom berbom, malim prinosima, kontroliranim vinifikacijama, kratkim maceracijama te korištenjem bačvi od francuskog hrasta.

Gaja are an Italian family of winemakers from Piedmont (Piemonte), in northern Italy, with a 158-year tradition of wine production. Piedmont produces more Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG) wines than any other Italian wine region. The area is widely known for its Barolo and Barbaresco wines, where the wines of the Gaja family come to the fore. One of the many things that distinguishes the Gaius family from other wine-growing families, and which remains as proof of the quality of their wine, is the fact that when the harvest does not meet its standards, they sell it, as they did in Piedmont in 2002 and Montalcino in 2002, 2003. and in 2009. Angelo Gaja is known for blending his DOCG Barbaresca and Barola with 5-15% Barbera to fix wine acids. Angelo is recognized in Italy for the modernization of the wine industry with dense planting, green harvesting, low yields, controlled vinifications, short macerations and the use of French oak barrels.