DOZ DE DAUZANGES, DOZ GIN

385,00kn

Atipičan gin začinjen s jabučnim ciderom koji je destiliran u kontinuiranom stupcu savršeno izražava i balansira okuse Normandije i Saksonije. Tijekom maceracije dodane su bobice borovnice, jabuka, korijander, crni papar, korica limuna, đumbir, menta, timjan i korijen irisa što mu daje jedinstven i specifičan okus.
Miris: osjete se mirisi botaničkih sastojaka dodanih u maceraciji s naznakama jabuke.
Okus: jedinstven okus s specifičnim aromama bilja dobivene tijekom maceracije.

Atypical gin spiced with apple cider distilled in a continuous column perfectly expresses and balances the flavors of Normandy and Saxony. During maceration, blueberry berries, apple, coriander, black pepper, lemon peel, ginger, mint, thyme and iris root are added, which gives it a unique and specific taste.

Smell: you can smell the botanical ingredients added in the maceration with hints of apple.

Taste: a unique taste with specific aromas of herbs obtained during maceration.

Na zalihi

SKU: 92638 Kategorije: ,
TRADICIJA I PROIZVODNJA / TRADITION AND PRODUCTION

TRADICIJA I PROIZVODNJA / TRADITION AND PRODUCTION

Smješten u srcu zaljeva Mont-Saint-Michel, obrtnički rad kombinira vlastitu proizvodnju (destilaciju) Calvadosa i starenje rakija. Njihova vizija može biti netipična i kreativna, ali također podržava slavne, izražajne tradicije Normandije. Njihov tim crpi svoje opredjeljenje, svojevrsni manifest, na očuvanju lokalnog nasljeđa, u kojem se i dalje može izražavati skroman oblik proizvodnje jabukovače, još uvijek usidren u časnim seoskim tradicijama.Stekavši široko profesionalno iskustvo, jedno u marketingu i razvoju proizvoda, a drugo kao majstor podruma, Ange Giard i Frédéric Laheurte udružili su se 2009. godine kako bi kombinirali svoje komplementarne vještine. Iz ove udruge

proizašla je zajednička vizija koja se temelji na tome da svojim kupcima i distributerima nude najširi mogući izraz različitih vrsta Calvadosa. Da bi to postigli, činilo im se očitim da identitet svojih duhova treba potvrditi uporabom tradicionalnih i suvremenijih dizajna boca, odjek multikulturalnog svijeta u kojem živimo.Prilagođeni proizvodi koje nude (a koji su od njih zatraženi) pružaju još jedan pristup njihovoj stručnosti, sa sigurnošću kvalitete i odzivnošću u njihovoj izvedbi, što mnogim operaterima može omogućiti da razlikuju asortiman svojih proizvoda. Ali ne zaboravljaju svoju misiju, nadahnutu ovim Slobodnim duhom, ponuditi najfiniji mogući izraz regije i povijesti kroz iznimnu Eau de Vie, prikladno nazvanu Calvados. Paradoksalno, njihova želja za ostvarenjem ove misije očitovala se u njihovoj jedinstvenoj i pomalo neobičnoj slici. Njihova tendencija da ne slijede utabani put rezultirala je stvaranjem drugih proizvoda uz njihovu glavnu djelatnost, koju bismo mogli nazvati „alternativnim alkoholnim pićima“. Njihov “anglo-normanski” džin, na primjer, koji se dijelom priprema od jabuka.

Located in the heart of the Gulf of Mont-Saint-Michel, the craft combines its own production (distillation) of Calvados and aging brandy. Their vision can be atypical and creative, but it also supports the glorious, expressive traditions of Normandy. Their team draws its commitment, a kind of manifesto, on the preservation of local heritage, which can still express a modest form of cider production, still anchored in honorable rural traditions. Gaining extensive professional experience, one in marketing and product development, and the other as a master basement, Ange Giard and Frédéric Laheurte teamed up in 2009 to combine their complementary skills. From this association arose a common vision based on offering their customers and distributors the widest possible expression of the different types of Calvados. To achieve this, it seemed obvious to them that the identity of their spirits needed to be confirmed using traditional and modern bottle designs, an echo of the multicultural world we live in. The customized products they offer (and are requested from) provide another approach to their expertise, quality and responsiveness in their performance, which can allow many operators to differentiate the range of their products. But they do not forget their mission, inspired by this Free Spirit, to offer the finest possible expression of the region and history through the exceptional Eau de Vie, aptly named Calvados. Paradoxically, their desire to accomplish this mission manifested itself in their unique and somewhat unusual image. Their tendency not to follow the beaten path resulted in the creation of other products in addition to their main activity, which we could call “alternative alcoholic beverages”. Their “Anglo-Norman” gin, for example, which is prepared in part from apples.