DOZ DE DAUZANGES, CALVADOS VS

200,00kn

Miris: osjeti se crvena jabuka, sijeno, zeleno bilje i kruška.
Okus: prevladava voćnost, zrele jabuke i svježina s dugim završetkom.

Smell: you can feel red apple, hay, green herbs and pear.

Taste: predominant fruitiness, ripe apples and freshness with a long finish.

Na zalihi

SKU: 92636 Kategorije: ,
Opis

Ovaj tradicionalni jabučni Calvados dolazi iz Normandije odnosno regije Calvados Controlee.  Doz de Dauzanges smještena je u zaljevu Mont Saint Michel  te daje veliku važnost tradicionalnoj proizvodnji Calvadosa. Proizvodnja započinje fermentacijom jabuka u cider koji zatim odležava jednu do dvije godine u bačvama. Cider je nakon odležavanja dvaputa destiliran i stavljen na odležavanje u drvene bačve na nekoliko godina prije punjenja u boce. Mlad calvados s duboko zlatnom bojom.

This traditional apple Calvados comes from Normandy or the Calvados Controlee region. Doz de Dauzanges is located in the Gulf of Mont Saint Michel and attaches great importance to the traditional production of Calvados. Production begins with the fermentation of apples into cider which is then aged for one to two years in barrels. After aging, the cider was distilled twice and placed to age in wooden barrels for several years before being bottled. Young calvados with a deep golden color.

 

TRADICIJA I PROIZVODNJA / TRADITION AND PRODUCTION

TRADICIJA I PROIZVODNJA / TRADITION AND PRODUCTION

Smješten u srcu zaljeva Mont-Saint-Michel, obrtnički rad kombinira vlastitu proizvodnju (destilaciju) Calvadosa i starenje rakija. Njihova vizija može biti netipična i kreativna, ali također podržava slavne, izražajne tradicije Normandije. Njihov tim crpi svoje opredjeljenje, svojevrsni manifest, na očuvanju lokalnog nasljeđa, u kojem se i dalje može izražavati skroman oblik proizvodnje jabukovače, još uvijek usidren u časnim seoskim tradicijama.Stekavši široko profesionalno iskustvo, jedno u marketingu i razvoju proizvoda, a drugo kao majstor podruma, Ange Giard i Frédéric Laheurte udružili su se 2009. godine kako bi kombinirali svoje komplementarne vještine. Iz ove udruge

proizašla je zajednička vizija koja se temelji na tome da svojim kupcima i distributerima nude najširi mogući izraz različitih vrsta Calvadosa. Da bi to postigli, činilo im se očitim da identitet svojih duhova treba potvrditi uporabom tradicionalnih i suvremenijih dizajna boca, odjek multikulturalnog svijeta u kojem živimo.Prilagođeni proizvodi koje nude (a koji su od njih zatraženi) pružaju još jedan pristup njihovoj stručnosti, sa sigurnošću kvalitete i odzivnošću u njihovoj izvedbi, što mnogim operaterima može omogućiti da razlikuju asortiman svojih proizvoda. Ali ne zaboravljaju svoju misiju, nadahnutu ovim Slobodnim duhom, ponuditi najfiniji mogući izraz regije i povijesti kroz iznimnu Eau de Vie, prikladno nazvanu Calvados. Paradoksalno, njihova želja za ostvarenjem ove misije očitovala se u njihovoj jedinstvenoj i pomalo neobičnoj slici. Njihova tendencija da ne slijede utabani put rezultirala je stvaranjem drugih proizvoda uz njihovu glavnu djelatnost, koju bismo mogli nazvati „alternativnim alkoholnim pićima“. Njihov “anglo-normanski” džin, na primjer, koji se dijelom priprema od jabuka.

Located in the heart of the Gulf of Mont-Saint-Michel, the craft combines its own production (distillation) of Calvados and aging brandy. Their vision can be atypical and creative, but it also supports the glorious, expressive traditions of Normandy. Their team draws its commitment, a kind of manifesto, on the preservation of local heritage, which can still express a modest form of cider production, still anchored in honorable rural traditions. Gaining extensive professional experience, one in marketing and product development, and the other as a master basement, Ange Giard and Frédéric Laheurte teamed up in 2009 to combine their complementary skills. From this association arose a common vision based on offering their customers and distributors the widest possible expression of the different types of Calvados. To achieve this, it seemed obvious to them that the identity of their spirits needed to be confirmed using traditional and modern bottle designs, an echo of the multicultural world we live in. The customized products they offer (and are requested from) provide another approach to their expertise, quality and responsiveness in their performance, which can allow many operators to differentiate the range of their products. But they do not forget their mission, inspired by this Free Spirit, to offer the finest possible expression of the region and history through the exceptional Eau de Vie, aptly named Calvados. Paradoxically, their desire to accomplish this mission manifested itself in their unique and somewhat unusual image. Their tendency not to follow the beaten path resulted in the creation of other products in addition to their main activity, which we could call “alternative alcoholic beverages”. Their “Anglo-Norman” gin, for example, which is prepared in part from apples.