Back

BIANCAVIGNA, CONEGLIANO VALDOBBIADENE RIVE DI SOLIGO Brut PROSECCO

165,00kn (21,90 €)

Conegliano Rive di Soligo proizveden je od grožđa Glera, Verdiso i Perera što mu daje kompleksan i jedinstven okus. Svijetlo žute je boje s lijepim perlanjem. Na nosu se osjete mirisi kruške i jabuke. Na nepcu se osjeti dekadentna mineralnost pomiješana s cvjetnim i voćnim aromama te puninom okusa.

Conegliano Rive di Soligo is made from Glera, Verdiso and Perera grapes which gives it a complex and unique taste. It is light yellow in color with beautiful pearls. The smell of pear and apple can be felt on the nose. Decadent minerality mixed with floral and fruity aromas and fullness of taste can be felt on the palate.

Na zalihi

Ukoliko na zalihama nema dovoljna količina za Vašu narudžbu, slobodno nas kontaktirajte putem mail-a:  info@svijet-vina.hr

SKU: 92200 Kategorija:
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

 

Veneto je jedna od 20 talijanskih regija,smještena u najsjevernijem dijelu Italije, glavni grad regije je Venecija. Regija je nekada bila dio Mletačke republike.

Regija Veneto ima najrazvijeniji turizam od svih regija u Italiji kroz koji prezentira svoju kulturnu i povjesnu baštinu Mletačke republike. Bogatstvo arhitekture i kulture dokaz je koliko je nekada Venecija imala utjecaja u ovom dijelu Europe. Danas se ekonomija regije bazira na industriji, modi te turizmu. Iako važnost poljoprivrede opada u regiji ona je veoma važna za regiju te je jedna od najproduktivnijih u Italiji.

Regija Veneto ima izuzetne krajolike koji se protežu od Dolomita do istočnih obala jezera Garda i Peschiera del Garda, rijeke Po i njezine delte, Venecijanske lagune te dugih pješčanih plaža tipa Jesolo, Bibione, Cavallinoi Caorle.

Veneto je i domovina mnogih poznatih talijanskih vina, a najpoznatija su Saove, Breganze Bianco, Prosecco, Bardolino i Amarone della Valpolicella. Također se proizvode i pjenušava vina (spumante) te grappa (rakija od grožđa). Veneto proizvodi najviše DOC boca vina od svih ostalih regija u Italiji. Amarone della Valpolicella proizvodi se od visoko kvalitetnog grožđa uzgojenog na brdima kod Verone te spada u jedne od najskupljih crnih vina svijeta.

Regija je zaštićena od ekstremnih klimatskih uvijeta Alpa, podnožja brda Veneta imaju hladniju klimu koja je pogodna za uzgoj sorata grožđa poput Garganega (glavna sorta za Saove vino). Dok toplija klima bliže Jadranskom moru, s dolinama rijeka i jezera, je pogodna za sorte Valpolicella, Amarone i Bardolino od kojih se proizvodi crno vino. Blizu Venecijanske lagune, između brda Treviso, rijeke Piave i Jadranskog mora proizvodi se slavan Prosecco (od sorte grožđa Glera).

Središnji dio Veneta, gdje prevladava mediteranska mikroklima kod Colli Euganei, brda blizu Padove, poznat je po proizvodnji pjenušavog desertnog vina, Moscato fior d’arancio. Breganze je područje poznato po proizvodnji desertnog vina Torcolato od grožđa Vespaiolo.

Proizvođači grožđa i vinari regije Veneto koriste moderne metode i sisteme uzgoja kako u vinogradu tako i u podrumu. Iako su najpoznatija vina regije bazirana na domaćim sortama grožđa poput Glera (Prosecco) i Verduzzo, visoka potražnja za Veneto vinima potakla je proizvođače da eksperimentiraju sa sortama Cabernet, Chardonnay i Pinot. Veneto ima preko 90 000 hektrara posađenih vinograda od kojih je 35 400 hektara pod DOC-om. Bijelo vino zauzima 55% proizvodnje vina u regiji.

Jedan od najpoznatijih agronomskih fakulteta za vinogradarstvo i vinarstvo nalazi se upravo u regiji Veneto u mjestu Conegliano, a također najpoznatiji vinski sajam Italije (VinItaly) održava se svakog proljeća u Veroni.

Veneto is one of the 20 Italian regions, located in the northernmost part of Italy, the capital of the region is Venice. The region was once part of the Venetian Republic. The Veneto region has the most developed tourism of all the regions in Italy through which it presents its cultural and historical heritage of the Venetian Republic. The richness of architecture and culture is proof of how much Venice once had an influence in this part of Europe. Today, the region’s economy is based on industry, fashion and tourism. Although the importance of agriculture is declining in the region, it is very important for the region and is one of the most productive in Italy. The Veneto region has exceptional landscapes that stretch from the Dolomites to the eastern shores of Lakes Garda and Peschiera del Garda, the Po River and its deltas, the Venetian Lagoon and long sandy beaches such as Jesolo, Bibione, Cavallinoi Caorle. Veneto is also home to many famous Italian wines, the most famous being Saove, Breganze Bianco, Prosecco, Bardolino and Amarone della Valpolicella. Sparkling wines (spumante) and grappa (grape brandy) are also produced. Veneto produces the most DOC bottles of wine of all the other regions in Italy. Amarone della Valpolicella is produced from high quality grapes grown in the hills near Verona and is one of the most expensive red wines in the world. The region is protected from the extreme climatic conditions of the Alps, the foothills of the Veneto hills have a colder climate which is suitable for growing grape varieties like Gargano (the main variety for Sao wine). While the warmer climate closer to the Adriatic Sea, with the valleys of rivers and lakes, is suitable for the varieties Valpolicella, Amarone and Bardolino from which red wine is produced. Near the Venetian lagoon, between the hills of Treviso, the river Piave and the Adriatic Sea, the famous Prosecco (from the Glera grape variety) is produced. The central part of the Veneto, where the Mediterranean microclimate prevails near Colli Euganei, a hill near Padua, is known for the production of sparkling dessert wine, Moscato fior d’arancio. Breganze is an area known for the production of Torcolato dessert wine from Vespaiolo grapes. Grape growers and winemakers of the Veneto region use modern methods and systems of cultivation both in the vineyard and in the cellar. Although the region’s most famous wines are based on domestic grape varieties such as Glera (Prosecco) and Verduzzo, the high demand for Veneto wines has prompted producers to experiment with Cabernet, Chardonnay and Pinot varieties. Veneto has over 90,000 hectares of planted vineyards of which 35,400 hectares are under DOC. White wine accounts for 55% of wine production in the region. One of the most famous agronomic faculties for viticulture and winemaking is located in the Veneto region in Conegliano, and also the most famous Italian wine fair (VinItaly) is held every spring in Verona.

 

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Priča proizvodnje grožđa i vina počela je s Genesiom (r. 1903.) koji je obrađivao vinograde svojeg oca, a jedan od njih je bio i „Vigna di San Gallo“. Kasnije u 50-tima i 60-tima Luigi (sin Genesia) proširio je svoje vinograde na tradicionalnu pokrajinu Conegliano Valdobbiadene te prenio ljubav prema vinu na svog sina Enrico-a, koji je završio fakultet vinarstva i vinogradarstva u Coneglianu.

Na početku su prodavali svoje grožđe lokalnim kooperantma te različitim vinarijama u Valdobbiadene. No, početkom 2000-tih Elena je, zajedno sa svojim bratom Enricom, pokrenula distribuciju i proizvodnju vlastitih vina, projekt koji su nazvali BiancaVigna.

2008. godine u sklopu police Europskog ruralno razvoja opremili su svoj podrum s najmodernijom i najkvalitetnijom opremom kako bi poboljšali svoju proizvodnju.

Danas s više od 30 hektara vinograda i 600 000 boca Conegliano Valdobbiadene BiancaVigna recenzirani su kao jedna od najutjecajnijih talijanskih vinarija.

Brigom o svakoj vinovoj lozi, preradi grožđa i vina te na kraju boteljiranju, poštivaju prirodne procese te svemu dopuštaju dovoljno vremena za odvijanje svakog procesa.

Upravo su  konture brda San Gallo bile inspiracija za logo BiancaVigna, koje su dio identiteta te pridonose okusima i aromama vina.

The story of grape and wine production began with Genesia (b. 1903) who cultivated his father’s vineyards, and one of them was the “Vigna di San Gallo”. Later in the 50s and 60s Luigi (son of Genesia) expanded his vineyards to the traditional province of Conegliano Valdobbiadene and passed on his love of wine to his son Enrico, who graduated from the Faculty of Viticulture and Enology in Conegliano. At the beginning, they sold their grapes to local subcontractors and various wineries in Valdobbiadene. But in the early 2000s, Elena, along with her brother Enrico, started distributing and producing their own wines, a project they called BiancaVigna. In 2008, as part of the European Rural Development shelf, they equipped their basement with the most modern and high-quality equipment to improve their production. Today with more than 30 hectares of vineyards and 600,000 bottles of Conegliano Valdobbiadene BiancaVigna they are reviewed as one of the most influential Italian wineries. By taking care of each vine, processing grapes and wine, and finally bottling, they respect natural processes and allow everything enough time for each process to take place. It was the contours of Mount San Gallo that inspired the BiancaVigna logo, which is part of the identity and contributes to the flavors and aromas of the wine.