Sold out

BIBI GRAETZ, CASAMATTA BIANCO

125,00kn (16,59 €)

Kao i većini vina Bibi Graetz, ime je vrlo poticajno, “Casa-Matta” znači “Ludi dom”, Casamatta Bianco je vino koje dolazi iz Argentaria, na južnoj toskanskoj obali i puno govori o tradicionalnim vinima i starim vinogradima. Svježa, hrskava i sapidna mješavina koja sa sobom donosi morski povjetarac.

Like most of Bibi Graetz wines, the name is very evocative, “Casa-Matta” means “Crazy-House”, Casamatta Bianco is a wine coming from Argentario, in the south Tuscan coast that tells a lot about traditional vines and old vineyards. A fresh, crunchy and sapid blend that brings with it the sea breeze.

Nema na zalihi

Ukoliko na zalihama nema dovoljna količina za Vašu narudžbu, slobodno nas kontaktirajte putem mail-a:  info@svijet-vina.hr

SKU: 92751 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Toskana se smjestila u središnjoj Italiji, poznata je po bogatoj povijesti, tradiciji, umjetnosti i prekrasnom krajoliku. Regija se sastoji od pokrajina Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena i Firenca koja je ujedno i glavni grad regije. Ono što obilježava krajolik Toskane su prekrasni brežuljci, vinogradi, planine, čempresi, lavande i masline. Toskana je poznata po brojnim dvorcima, palačama, parkovima i vrtovima.

Toskana je jedna od najstarijih i najpoznatijih vinorodnih regija Italije čija tradicija seže još u doba Rimskog carstva. Osim što očarava ljepotom bogatog krajolika, najveći pogled plijeni svojim prekrasnim vinskim podrumima i vinogradima. Najpoznatija vina Toskane su Chianti, Brunello di Montalcino i Vino Nobile di Montepulciano.

Chianti vina su najslavnija vina Toskane. To su suha vina te variraju od lakšeg do punog tijela. Proizvode se od sorte Sangiovese uz mali dodatak Caniola i Trebbiana Toscano. Vina imaju poseban voćni karakter te mirisom podsjećaju na ljubičice i trešnje, a okusom na višnje. Brunello di Montalcino je jako cijenjeno crno vino iz grada Montalcina. Rađeno je od sorte Sangiovese. Brunello je vino moćnog tijela, duboke boje i izraženih tanina. Vino ima odličan potencijal starenja.

Više od 80% proizvodnje u Toskani čine crna vina, po kojima je postala slavna, a glavna sorta je Sangiovese. Sorta vinove loze Sangiovese je jedna od najcjenjenijih i najrasprostranjenijih kultivara Italije, a najbolje uspjeva u Toskani. Toskana je slavu stekla upravo zahvaljujući ovoj sorti, iako je sortiment izuzetno širok. Od bijelih sorti najčešća je Trebbiano, a slijede Malvasia, Vermentino i Vernaccia. Toskana je osim po kulturi i enologiji poznata i po gastronomiji. Neke od najpoznatijih su maslinovo ulje, sladoled, sirevi riccota, pecorino, ovčji sirevi različite starosti, sušene rajčice te vrganji i tartufi.

 

Located in central Italy, Tuscany is known for its rich history, tradition, art and beautiful landscape. The region consists of the provinces of Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena and Florence, which is also the capital of the region. What characterizes the landscape of Tuscany are the beautiful hills, vineyards, mountains, cypresses, lavender and olive trees. Tuscany is known for its many castles, palaces, parks and gardens.

Tuscany is one of the oldest and most famous wine-growing regions of Italy, whose tradition dates back to the Roman Empire. In addition to enchanting with the beauty of the rich landscape, the greatest view captivates with its beautiful wine cellars and vineyards. The most famous Tuscan wines are Chianti, Brunello di Montalcino and Vino Nobile di Montepulciano.

Chianti wines are the most famous wines of Tuscany. These are dry wines and range from lighter to full-bodied. They are produced from the Sangiovese variety with a small addition of Caniola and Trebbiana Toscano. The wines have a special fruity character and the aroma is reminiscent of violets and cherries, and the taste of cherries. Brunello di Montalcino is a highly prized red wine from the city of Montalcino. It was made from the Sangiovese variety. Brunello is a wine with a powerful body, deep color and pronounced tannins. Wine has excellent aging potential.

More than 80% of the production in Tuscany is made up of red wines, for which it became famous, and the main variety is Sangiovese. The Sangiovese grape variety is one of the most prized and widespread cultivars in Italy, and thrives best in Tuscany. Tuscany gained fame thanks to this variety, although the assortment is extremely wide. Of the white varieties, Trebbiano is the most common, followed by Malvasia, Vermentino and Vernaccia. Apart from culture and oenology, Tuscany is also known for its gastronomy. Some of the most famous are olive oil, ice cream, riccota cheeses, pecorino, sheep cheeses of different ages, dried tomatoes, and porcini mushrooms and truffles.

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Bibi svoje vino izrađuje u obiteljskoj kući, Castello di Vincigliata, srednjovjekovnom dvorcu s pogledom na Firencu, koji su roditelji kupili kad su se preselili u Fiesole.

Započeo je s malim vinogradom svojih roditelja od dva hektara, koji je organski obrađivao, a ostatak grožđa počeo je uzimati od uzgajivača koji obrađuju nevjerojatna mjesta. Odlučio se osloniti na domaće grožđe i stare vinograde, a na umu je imao jednostavnu ideju: pronaći vinograde koji su sposobni proizvoditi grožđe sa značajkama koje povećavaju potencijalne osobine Sangiovesea, Canaiola, Colorina i Ansonice. Većina odabranih vinograda stari su od 50 do 80 godina.

Potraga za starom vinovom lozom i posebnim teritorijima dovela je do otkrića vinograda na brdima Fiesole, u blizini vinarije, te vinograda u Rufini i Chianti Classicu i Giglio Islandu.

Na tim vinogradima zadnjih 15 godina ne oplođuju i ne obrađuju zemlju, kako bi biljke imale šansu da rastu spontano, bez prisile. Na tim istim zemljama od tada prakticiraju spontani rast  trave, ostavljajući cvijeće i bilje da obogaćuje buket mirisa. Vinarija se također sastoji od malih dijelova teritorija, jer je iskustvo pokazalo da priroda tla može značajno varirati, od jedne čestice do druge. Jednom odabrano grožđe, identificirano i prikupljeno te odvojeno prema mjestu pripadnosti, predstavljeno je odgovarajućim procesima proizvodnje vina u bačvama, čeliku ili troncoconicu.

Podrum je mjesto gdje proces sazrijevanja ploda pronalazi svoj prirodni zaključak, jednostavno i bez sile: bez koncentracije, bez odvoda i niskog sumpora. Ne koriste odabrane kvasce u fermentaciji, kako bi se osiguralo da se identitet vinograda može bolje izraziti. Tvrtka koristi samo vrlo mali postotak novih bačvi, sve ostale su već doživjele do 12 prolaza: tako da se nježno Sangiovese grožđe najbolje može uzdizati u starom drvu, izražavajući sve svoje mirise i mineralnost.

Godine 2000. njegova su vina grubo upala na mirnu toskansku vinsku scenu i krenula u osvajanje fanova diljem svijeta zbog njihovog okusa, složenosti i elegancije. U Testamatti stvorio je jedno od najvećih talijanskih kultnih vina i zajedno s Colori-jem izrađuje dva najkvalitetnija crvena vina u Italiji.

Bibi makes her wine in the family home, Castello di Vincigliata, a medieval castle overlooking Florence, which her parents bought when they moved to Fiesole. He started with his parents ’small two-acre vineyard, which he cultivated organically, and the rest of the grapes he began to take from growers who cultivate amazing places. He decided to rely on home-grown grapes and old vineyards, and he had a simple idea in mind: to find vineyards capable of producing grapes with features that increase the potential characteristics of Sangiovese, Canaiola, Colorino and Ansonica. Most of the selected vineyards are between 50 and 80 years old. The search for old vines and special territories led to the discovery of vineyards in the hills of Fiesola, near the winery, and vineyards in Rufina and Chianti Classico and Giglio Island. In these vineyards, they have not fertilized or cultivated the land for the last 15 years, so that the plants have a chance to grow spontaneously, without coercion. In these same countries they have since practiced the spontaneous growth of grass, leaving flowers and herbs to enrich the bouquet of scents. The winery also consists of small parts of the territory, as experience has shown that the nature of the soil can vary considerably, from one plot to another. Once selected, the grapes, identified and collected and separated according to the place of affiliation, are presented by appropriate wine production processes in barrels, steel or troncoconic. The cellar is a place where the process of fruit ripening finds its natural conclusion, simply and without force: without concentration, without drainage and low sulfur. They do not use selected yeasts in fermentation, to ensure that the identity of the vineyard can be better expressed. The company uses only a very small percentage of new barrels, all the others have already experienced up to 12 passes: so gently Sangiovese grapes can best rise in old wood, expressing all their scents and minerality. In 2000, his wines rudely invaded the quiet Tuscan wine scene and set out to win over fans around the world for their taste, complexity and elegance. In Testamatti he created one of the greatest Italian cult wines and together with Colori he makes two of the highest quality red wines in Italy.