LA SCOLCA, GAVI DOCG WHITE LABEL, 2023

35,00

Svijetlo slamnate boje s aromama tipičnim za Gavi, fino i ugodno svježe. Delikatan, vrlo suh, karakteriziran prilično izraženim kiselim notama.

Light straw in color with aromas typical of Gavi, fine and pleasantly fresh. Delicate, very dry, characterized by a fairly marked acidulous notes.

Na zalihi

Ukoliko na zalihama nema dovoljna količina za Vašu narudžbu, slobodno nas kontaktirajte putem mail-a:  info@svijet-vina.hr

Opis

Najtradicionalniji Gavi je vinificiran od grožđa iz bujnih mladih vinograda smještenih u srcu Rovereta od Gavija, mjesta u svijetu poznatog kao “Gran Crù od Gavija”; njihovo savršeno uravnoteženo starenje daje vinu tipičan svjež, suh okus. Ovo “Veliko bijelo” koje je postalo klasik na talijanskoj vinskoj sceni, proizvedeno u potpunom skladu što je sada već stoljetna tradicija, predstavlja pravu esenciju vina Gavi.

The most traditional Gavi is vinified from grapes of exuberant young vineyards located in the heart of Rovereto of Gavi, place worldwide known as the “Gran Crù of Gavi”; their perfectly balanced aging lends the wine its typical fresh, dry taste. This “Great White,” which has become a Classic on the Italian wine scene, produced in a complete accord which is now a century-old tradition, represent the true essence of Gavi wine.

REGIJA

REGIJA

Toskana se smjestila u središnjoj Italiji, poznata je po bogatoj povijesti, tradiciji, umjetnosti i prekrasnom krajoliku. Regija se sastoji od pokrajina Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena i Firenca koja je ujedno i glavni grad regije. Ono što obilježava krajolik Toskane su prekrasni brežuljci, vinogradi, planine, čempresi, lavande i masline. Toskana je poznata po brojnim dvorcima, palačama, parkovima i vrtovima.

Toskana je jedna od najstarijih i najpoznatijih vinorodnih regija Italije čija tradicija seže još u doba Rimskog carstva. Osim što očarava ljepotom bogatog krajolika, najveći pogled plijeni svojim prekrasnim vinskim podrumima i vinogradima. Najpoznatija vina Toskane su Chianti, Brunello di Montalcino i Vino Nobile di Montepulciano.

Chianti vina su najslavnija vina Toskane. To su suha vina te variraju od lakšeg do punog tijela. Proizvode se od sorte Sangiovese uz mali dodatak Caniola i Trebbiana Toscano. Vina imaju poseban voćni karakter te mirisom podsjećaju na ljubičice i trešnje, a okusom na višnje. Brunello di Montalcino je jako cijenjeno crno vino iz grada Montalcina. Rađeno je od sorte Sangiovese. Brunello je vino moćnog tijela, duboke boje i izraženih tanina. Vino ima odličan potencijal starenja.

Više od 80% proizvodnje u Toskani čine crna vina, po kojima je postala slavna, a glavna sorta je Sangiovese. Sorta vinove loze Sangiovese je jedna od najcjenjenijih i najrasprostranjenijih kultivara Italije, a najbolje uspjeva u Toskani. Toskana je slavu stekla upravo zahvaljujući ovoj sorti, iako je sortiment izuzetno širok. Od bijelih sorti najčešća je Trebbiano, a slijede MalvasiaVermentino Vernaccia. Toskana je osim po kulturi i enologiji poznata i po gastronomiji. Neke od najpoznatijih su maslinovo ulje, sladoled, sirevi riccota, pecorino, ovčji sirevi različite starosti, sušene rajčice te vrganji i tartufi.

 

Located in central Italy, Tuscany is known for its rich history, tradition, art and beautiful landscape. The region consists of the provinces of Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena and Florence, which is also the capital of the region. What characterizes the landscape of Tuscany are the beautiful hills, vineyards, mountains, cypresses, lavender and olive trees. Tuscany is known for its many castles, palaces, parks and gardens.

Tuscany is one of the oldest and most famous wine-growing regions of Italy, whose tradition dates back to the Roman Empire. In addition to enchanting with the beauty of the rich landscape, the greatest view captivates with its beautiful wine cellars and vineyards. The most famous Tuscan wines are Chianti, Brunello di Montalcino and Vino Nobile di Montepulciano.

Chianti wines are the most famous wines of Tuscany. These are dry wines and range from lighter to full-bodied. They are produced from the Sangiovese variety with a small addition of Caniola and Trebbiana Toscano. The wines have a special fruity character and the aroma is reminiscent of violets and cherries, and the taste of cherries. Brunello di Montalcino is a highly prized red wine from the city of Montalcino. It was made from the Sangiovese variety. Brunello is a wine with a powerful body, deep color and pronounced tannins. Wine has excellent aging potential.

More than 80% of the production in Tuscany is made up of red wines, for which it became famous, and the main variety is Sangiovese. The Sangiovese grape variety is one of the most prized and widespread cultivars in Italy, and thrives best in Tuscany. Tuscany gained fame thanks to this variety, although the assortment is extremely wide. Of the white varieties, Trebbiano is the most common, followed by Malvasia, Vermentino and Vernaccia. Apart from culture and oenology, Tuscany is also known for its gastronomy. Some of the most famous are olive oil, ice cream, riccota cheeses, pecorino, sheep cheeses of different ages, dried tomatoes, and porcini mushrooms and truffles.

O VINARIJI

O VINARIJI

U podnožju Apeninskog gorja smjestila se vinarija  La Scolca , koja je opravdano najstarija i najpoznatija vinarija u regiji  Gavi  .

Od 1919. vinari La Scolca prvi su stvorili čisto bijelo vino od grožđa Cortese pod nazivom Gavi. Pažljivim odležavanjem poboljšali su kvalitetu i svoj uspjeh okrunili 1966. stvaranjem slavnog Gavi dei Gavi “Etichetta Nera “, s kojim je Vittorio Soldati učinio sebe i vinariju La Scolca međunarodno popularnima.

Vino Gavi i vinarija La Scolca neraskidivo su povezani. Kao preteča regije Gavi, meteorski uspon vina Gavi temelji se na obitelji Soldati, čiji je djed prije sto godina kupio zemlju za uzgoj pšenice u Roveretu. Suprotno prevladavajućem mišljenju da se ovdje mogu uzgajati samo crne sorte grožđa, uzgajalo se grožđe Cortese. Od 1950. Gavi od grožđa Cortese bilježi izuzetan uspjeh, koji je 1998. nagrađen statusom DOCG. Već 1993. vinarija La Scolca osnovala je konzorcij Tutela del Gavi za zaštitu i promicanje ugleda vina Gavi di Gavi. Danas brojni Gavi vinari pripadaju konzorciju – još jedan dokaz dalekovidosti vinarije La Scolca.

Stražarski toranj koji pripada vinariji također omogućuje pogled daleko preko zemlje. Otprilike 50 hektara vinove loze Cortese – sorte grožđa za vino Gavi – ovdje se sunča od jutra do mraka, uživajući u morskom zraku. Na trsovima dugim i do 200 kilometara počinje konstantno visoka kvaliteta, jer La Scolca zna da najbolja vina dolaze od najboljeg grožđa. I do 10 puta po berbi radnici lutaju vinogradom, orezuju, prorjeđuju, smanjuju urod. Po potrebi se provodi i zelena berba prije nego što potpuno zrelo grožđe stigne do modernog podruma. Tu nastaju karakteristična, pristupačna i intenzivna bijela vina koja kasnije na etiketi mogu nositi dodatak Gavi DOCG. Svježa, voćna i elegantna, sva su vina Tenuta La Scolca, no vjerojatno se Gavi dei Gavi posebno ističe.

Značenje etiketa

  • Na bijeloj etiketi stoji da je vino La Scolca napravljeno od 20 godina stare loze.
  • Crna etiketa znači da vino dolazi od 60 godina stare loze.
  • Dodatak Gavi DOCG označava da vino zadovoljava visoke zahtjeve kvalitete Tutela del Gavi i stoga se može službeno stavljati na tržište kao vino iz Gavija.

 

 

At the foot of the Apennine Mountains lies the winery La Scolca, which is justifiably the oldest and most famous winery in the region Gavi . 

Since 1919 the winemakers of La Scolca have been the first to create pure white wine from the Cortese grape called Gavi. Through careful aging they improved the quality and crowned their success in 1966 with the creation of the celebrated Gavi dei Gavi”Etichetta Nera“, with which Vittorio Soldati made himself and the winery La Scolca internationally popular.

Gavi wine and the La Scolca winery are inextricably linked. As the forerunner of the Gavi region, the meteoric rise of Gavi wine is based on the Soldati family, whose grandfather bought wheat-growing land in Rovereto a hundred years ago. Contrary to the prevailing opinion that only red grape varieties could be cultivated here, Cortese grapes were grown. Since 1950, Gavi from the Cortese grape has enjoyed resounding success, which was rewarded with DOCG status in 1998. As early as 1993, La Scolca winery founded the Tutela del Gavi consortium to protect and promote the reputation of Gavi di Gavi wine. Today, numerous Gavi winemakers belong to the consortium – further proof of the foresight of La Scolca Winery. 

The watchtower belonging to the winery also allows to look far over the land. Approximately 50 hectares of Cortese vines – the grape variety for Gavi wine – bask here from morning to night, enjoying the sea air. On the rows of vines up to 200 kilometers long, the consistently high quality begins, because La Scolca knows that the best wines come from the best grapes. Up to 10 times per vintage, workers wander through the vineyard, pruning, thinning, reducing the yield. If necessary, a green harvest also takes place before the fully ripe grapes make their way to the modern cellar. There, the characteristic, accessible and intense white wines are created, which may later bear the addition Gavi DOCG on the label. Fresh, fruity and elegant, the wines of Tenuta La Scolca are all, yet probably the Gavi dei Gavi stands out in particular. 

The language of labels

  • A white label states that La Scolca wine is made from 20-year-old vines.
  • A black label means that the wine comes from 60 year old vines. 
  • The appendage Gavi DOCG indicates that the wine meets the high quality requirements of the Tutela del Gavi and thus may be officially marketed as a wine from Gavi.