PASCAL JOLIVET, ATTITUDE ROSE

135,50kn

Vino je sjajno ružičaste boje. Na nosu se osjete mirisi svježeg bobičastog voća. Srednjeg je tijela s okusima sočnog voća, herbalnih nota, jagode i šljive. Osjeti se lijepa svježina.

The wine is a bright pink color. The nose smells of fresh berries. It is medium-bodied with flavors of juicy fruit, herbal notes, strawberry and plum. It feels nice fresh.

Na zalihi

Preuzmi pdf
SKU: 92286 Kategorije: ,
REGIJA / REGION

REGIJA / REGION

Regija Loire stvorena je u 20. stoljeću kao posljedica sve veće zone utjecaja grada Nantes-a. Ona se sastoji od različitih dijelova drugih regija poput Bretanje, Anjou, Maine, Poitou, Perche i Touraine. Regija je dobila ime po rijeci Loire koja teče kroz regiju i koja je također najduža rijeka u Francuskoj. Regiju Loire nazivaju i Kolijevkom Francuske i Vrtom Francuske zbog obilja vinograda, voćnjaka i polja artičoka i šparoga koje ocrtavaju obale mnogih rijeka koje prolaze kroz regiju.

Pošto je regija stvorena umjetno, njezina povijest je isprepletena različitim događajima regija koje su joj pripale. Poznata po svojim gradovima, arhitekturi i vinima, regija je naseljena od srednjeg paleolitika. U regiji se nalaze povijesni gradovi poput Amboise, Angers, Blois, Chinon, Montsoreau, Orleans, Saumur i Tours. 2000. godine UNESCO je stavio centralni dio doline rijeke Loire na popis Svjetske baštine.

Dolina rijeke Loire je kao vinska regija jedna od najpoznatijih u svijetu. Kao i u većini Francuske, vinogradarstvo i vinarstvo na ovom području započeli su Rimljani.

Tijekom srednjeg vijeka za vinograde i vina u dolini rijeke Loire brinuli su se katolički redovnici. Od 15.-17. stoljeća dolina Loire je bila poznata kao mjesto ljetovanja, što je dovelo do velike popularnosti vina iz regije. Nakon francuske revolucije na tržište su došla jeftinija vina sa juga te iz Burgundije i Bordeauxa što je unazadilo prodaju vina iz Loira. No, kad je 1935. godine počeo sistem kvalifikacije po AOP-u, vina doline rijeke Loire bila su prepoznata po svojoj kvaliteti. Danas regija ima 69 AOP-a, što čini 75% proizvodnje vina regije.

Dolina rijeke Loire ima oko 4000 vinarija koje proizvode velik raspon elegantnih i kvalitetnih vina. To su snažna bijela vina, svježi rosei, voćna crna vina, te raskošna slatka i pjenušava vina koja su u rangu susjedne Champagne regije. Upravo u ovom vrtu Francuske mogu se otkriti prekrasni dvorci i neka od najcjenjenijih francuskih vina. Vina iz regije Loire imaju tendeciju biti voćna s izraženom svježinom i jedrim okusima. Regija je podijeljena na tri vinogradarske regije: Donja Loire (Pays, Nantais), Srednja Loire (Anjou, Saumur, Touraine) i Gornja Loire (Centre). Većina vinograda se nalazi u dolinama na južnim obalama rijeka Loire, Sevre i Maine. Najpoznatije sorte koje se uzgajaju su Muscadet, Folle Blanche i Pinot Gris.

U Donjoj Loire najviše se uzgajaju sorte Chenin Blanc te Cabernet Franc. Srednja Loire poznata je po proizvodnji rose vina (Anjou), pjenušaca (Saumur) te Chnin Blanc i Cabernet Franc iz Touraina. Gornja Loire je najmanja, ali ima najpoznatije Sancerre i Pouilly-Fume-e te Sauvignon Blanc.

Na klimu regija ima velik utjecaj rijeka koja razgraničava između sjeverne i južne klime. Rijeka uvelike utječe na mezoklimu regije tako što dodaje nekoliko stupnjeva temperature kroz godinu. Mogu se dogoditi proljetni mrazovi te kišni periodu tijekom berbe grožđa u jesen. Ljeta su vruća no vjetrovi s atlantika ih ublažuju.

The Loire region was created in the 20th century as a result of the growing zone of influence of the city of Nantes. It consists of different parts of other regions such as Brittany, Anjou, Maine, Poitou, Perche and Touraine. The region is named after the Loire River which flows through the region and which is also the longest river in France. The Loire region is also called the Cradle of France and the Garden of France because of the abundance of vineyards, orchards and artichoke and asparagus fields that delineate the banks of the many rivers that pass through the region.
Since the region was created artificially, its history is intertwined with various events of the regions that belonged to it. Known for its cities, architecture and wines, the region has been inhabited since the Middle Paleolithic. The region is home to historic cities such as Amboise, Angers, Blois, Chinon, Montsoreau, Orleans, Saumur and Tours. In 2000, UNESCO listed the central part of the Loire Valley as a World Heritage Site. The Loire Valley is one of the most famous wine regions in the world. As in most of France, viticulture and winemaking in this area were started by the Romans. During the Middle Ages, vineyards and wines in the Loire Valley were cared for by Catholic monks. From 15.-17. century the Loire Valley was known as a holiday destination, which led to the great popularity of wines from the region. After the French Revolution, cheaper wines came to the market from the south and from Burgundy and Bordeaux, which set back the sale of wine from the Loire. But when the AOP qualification system began in 1935, Loire Valley wines were recognized for their quality. Today, the region has 69 AOPs, accounting for 75% of the region’s wine production. The Loire Valley has about 4,000 wineries that produce a wide range of elegant and quality wines. These are strong white wines, fresh rosés, fruity red wines, and sumptuous sweet and sparkling wines that are in the range of the neighboring Champagne region. It is in this garden of France that beautiful castles and some of the most prized French wines can be discovered. Wines from the Loire region tend to be fruity with pronounced freshness and pungent flavors. The region is divided into three wine-growing regions: Lower Loire (Pays, Nantais), Middle Loire (Anjou, Saumur, Touraine) and Upper Loire (Center). Most of the vineyards are located in the valleys on the southern banks of the Loire, Sevres and Maine rivers. The most famous varieties grown are Muscadet, Folle Blanche and Pinot Gris. Chenin Blanc and Cabernet Franc are the most widely grown varieties in the Lower Loire. Middle Loire is known for the production of rose wine (Anjou), sparkling wine (Saumur) and Chnin Blanc and Cabernet Franc from Touraine. The Upper Loire is the smallest, but has the most famous Sancerre and Pouilly-Fume-e and Sauvignon Blanc. The climate of the region is greatly influenced by the rivers that demarcate between the northern and southern climates. The river greatly affects the mesoclimate of the region by adding several degrees of temperature throughout the year. Spring frosts and rainy periods can occur during the grape harvest in the fall. Summers are hot but Atlantic winds alleviate them.

 

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

O VINARIJI / ABOUT THE WINERY

Godine 1926. obitelj Jolivet započela je s prodajom vina i proizvodnjom vina. Do tada su Luis i Lucien bili uspješni kao vinari u Chateau de Tracy, kupujući odabrano grožđe i boce vina te ih prodajući u području Sancerre.

Godine 1986. Gerard Boyer, kuhar restorana s tri Michelin zvijezdice, potaknuo je Pascala da započne proizvodnju i prodaju vina pod svojim imenom. Godinu dana kasnije Pascal je kreirao svoj brand „Pascal Jolivet“, te započeo proizvodnju svoje vlastite linije vina.

Godine 1990. Pascal je izgradio novu vinariju s vrhunskom tehnologijom te najsuvremenijom opremom. 1991. na čelo vinarije kao enolog došao je Jean Luc Stoy. 1993. godine Pascal je kupio 6 hektara vinograda od svojih rođaka smještenih na terroiru Bue en Sancerre, te je 1995. godine kupio 6,5 hektara Pouilly Fume vinograda.

Vinarija je bila renovirana i nanovo izgrađena 2000.godine te dizajnirana tako da se koristi prirodna gravitacija u vinariji kod berbe grožđa i buteljiranja vina. Danas vinarija posjeduje 95 hektara vinograda u Sancerre i Pouilly sur Loire.

Pascal prakticira biodinamičke metode u podrumu i vinogradu. Grožđe se tijekom prerade tretira s najlaganijim metodama, te nakon toga slijedi spontana fermentacija i odležavanje vina na kvascima, kako bi se dobila kompleksnost koju posjeduju Pascal vina.

In 1926, the Jolivet family began selling wine and producing wine. Until then, Luis and Lucien had been successful as winemakers at the Chateau de Tracy, buying selected grapes and bottles of wine and selling them in the Sancerre area. In 1986, Gerard Boyer, chef of a three-Michelin-star restaurant, encouraged Pascal to start producing and selling wine under his own name. A year later, Pascal created his own brand “Pascal Jolivet”, and began production of his own wine line. In 1990, Pascal built a new winery with state-of-the-art technology and state-of-the-art equipment. In 1991, Jean Luc Stoy became the head of the winery as an oenologist. In 1993, Pascal bought 6 hectares of vineyards from his cousins ​​located on the terroir of Bue en Sancerre, and in 1995 he bought 6.5 hectares of Pouilly Fume vineyards. The winery was renovated and rebuilt in 2000 and designed to use natural gravity in the winery when harvesting grapes and bottling wine. Today the winery owns 95 hectares of vineyards in Sancerre and Pouilly sur Loire. Pascal practices biodynamic methods in the cellar and vineyard. During processing, grapes are treated with the easiest methods, followed by spontaneous fermentation and aging of the wine on yeasts, in order to obtain the complexity possessed by Pascal wines.